Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
27.04.2018.
Evropska sedmica imunizacije:april 2018.godine
19.02.2018.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2018.
13.10.2017.
O D L U K A o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za 2017. godinu
28.09.2017.
Program obiljezavanja Djecije nedjelje u BPK Gorazde
28.09.2017.
Ugovor o nabavci prehrambenih paketa
28.09.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-prehrambeni paketi
13.09.2017.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
03.02.2016.
O D L U K A o određivanju slobodnih lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu na kojima se može osnovati apoteka
29.10.2015.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica
27.02.2015.
Javni poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.