Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PREDSTAVNICI PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „MOJA KLINIKA“ IZ SARAJEVA
Održana prezentacija o pružanju novog koncepta zdravstvenih usluga

Predstavnici privatne zdravstvene ustanove „Moja Klinika“ iz Sarajeva danas su u Skupštinskoj sali Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali prezentaciju o pružanju novog koncepta zdravstvenih usluga, radi mogućeg uspostavljanja saradnje u području patologije i laboratorijske dijagnostike u zdravstvenom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Istaknuto je da je PZU „Moja Klinika,“ koja je u vlasništvu prim.dr. Emira Talirevića, formirana s ciljem stvaranja kvalitetnog jezgra buduće medicine, uvođenja standardiziranog pisanja dijagnostičkih testova, te pružanja pomoći u edukaciji populacije i ljekara kako bi se zdravstvena svijest u našoj zemlji podigala na viši nivo.

S tim u vezi, iskazan je interes PZU „Moja Klinika“ za otvaranje podružnice u Goraždu, koja bi, između ostalog, ponudila usluge mobilne ultrazvučne ekipe, EMNG pretraga, hormonalne analize, radiofrekventnih ginekoloških procedura, te niz drugih medicinskih usluga.

„Očekujemo da građanima Goražda i Bosansko-podrinjskog kantona pokažemo prednosti novog načina organizovanja u zdravstvu. Svi građani, bez obzira na mjesto stanovanja imaju pravo na liječenje i zdravstvene usluge pod istim uvjetima. Dakle, nije potrebno putovati desetine kilometara da bi se dobila jedna obična zdravstvena usluga, već je to  moguće organizovati i u Goraždu. Mi smo građani ove države i imamo obavezu da poboljšavamo uslove u kojima živimo“ – kazao je Fikret Plevljak iz zeničke filijale „Sarajevo-osiguranja“ koje kao partner PZU „Moja Klinka“ vodi poslove osiguranja ove klinike.

Također, istaknuto je da je javni zdravstveni sistem u BiH u jednoj veoma složenoj situaciji, te da bi uspostavljanje podružnice u Goraždu donijelo određene uštede kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i doprinijelo rasterećenju javnog zdravstvenog sistema.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.