Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI O OTVARANJU RESURSNE SOBE/CENTRA ZA RANI RAST I RAZVOJ
Individualizirani rad s djecom s poteškoćama u razvoju realizovat će stručna lica zaposlena u SOS Programu Goražde

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas su potpisali Protokol o saradnji o otvaranju Resursne sobe/ Centra za rani rast i razvoj sa nacionalnim direktorom SOS Kinderdorf International, Dječija sela BiH Amirom Omanovićem.

Kao supotpisnici, Protokol su potpisali premijer BPK-a Goražde Emir Oković i direktor SOS DS BiH Programa Goražde Alija Lapo.

U skladu sa Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina i ukazanom potrebom, strane potpisnice dogovorile su otvaranje i rad Resursne sobe/ Centra za rani rast i razvoj namijenjenih djeci sa poteškoćama u razvoju, te djeci i porodicama iz marginaliziranih grupa.

Kako je istaknuto, Resursna soba će početi s radom odmah, dok bi Centar za rani rast i razvoj trebao biti otvoren do kraja januara 2017. godine.

U cilju otvaranja Resursne sobe ministarstva  su obezbijedila sredstva u iznosu od 15.000 KM, a pored ove finansijske pomoći, biće  pružena i podrška u vidu preporuka odgovarajućim službama i institucijama za saradnju na ovom projektu. U periodu 2017-2020. godina, resorna ministarstva će  za podršku radu Resursne sobe takođe izdvajati sredstva u iznosu od 15.000 KM.

U okviru raspoloživih  mogućnosti, podršku za rad Resursne sobe/ Centra za rani rast i razvoj će pružiti i Vlada BPK Goražde, dok resorna ministarstva mogu uključiti i druge partenere koji mogu dati doprinos ovom projektu.

SOS Kinderdorf je odgovoran za osiguranje prostora, opreme i drugih uslova za rad sa djecom, te izradu individualiziranog razvojnog plana za svako djete. Takođe, SOS će napraviti organizaciju savjetodavnog rada za roditelje, kao i za profesionalce iz odgojno-obrazovnih i zdravstvenih struktura.

„Broj djece sa određenim poteškoćama u razvoju na prostoru našeg kantona svake godine sve je veći i mi se moramo pozabaviti  tim stvarima, preventivno djelovati, pomagati i posvećivati više pažnje tome, a ovo je svakako jedan od tih koraka. Mene raduje što smo došli do ovog čina, dugo se govorilo o ovome još od 2014.godine i već naredne sedmice SOS Kinderdorf  će krenuti s angažovanjem stručnog lica – istaknuo je ministar Damir Žuga.

Riječi zahvalnosti na dobroj saradnji sa Vladom BPK Goražde uputio je nacionalni direktor SOS Kinderdorf International Amir Omanović.

„Ja bih izrazio ogromno zadovoljstvo što smo zajedno sa Vladom BPK Goražde prepoznali potrebu i ulazimo u jedan projekat koji je jako bitan ne samo za općinu Goražde i BPK već i za sva područja u BiH. Moje zadovoljstvo je još veće što je i Razvojna strategija BPK-a Goražde 2016-2020.godina,  isto kao i Strategija SOS sela u BiH za isti period definirala ovu uslugu kao prioritet. Ja sam siguran da će i građani, kao i roditelji podržati naš rad i da ćemo zajedno sa njima sve naše servise prilagoditi njima i potrebama njihove djece“- kazao je on.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.