Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BOSANSKO- PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Objavljeni javni pozivi za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u mjestima povratka

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,  uz saglasnost Vlade BPK-a Goražde, objavilo je javne pozive za podnošenje projekata za obnovu, izgradnju i rekonstrukciju lokalne komunalne infrastrukture u mjestima povratka.

Javni pozivi odnose se na općine Goražde, Rudo, Višegrad, Rogatica, Novo Goražde, Čajniče i Foča u RS i FBiH i Pale u FBiH, a sa projektima mogu aplicirati isključivo pravna lica i to: povratnička udruženja, asocijacije, organizacije i vjerske organizacije.

Javni pozivi ostaju otvoreni do 26.07.2016. godine, odnosno 08.08.2016. godine,  i objavljeni su na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i oglasnim pločama u BPK Goražde.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.