Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ODLUKA VLADE BPK-A O OSTVARIVANJU PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA POVRATNIKE U RS
Omogućen isti obim prava na zdravstvenu zaštitu povratnika, kao i osiguranika iz BPK-a Goražde

Na temelju Zakona o pravima lica koja se vraćaju iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u mjesta prijeratnog prebivališta iz 2015. godine i Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona iz juna 2016. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je početkom jula ove godine Odluku kojom su definisani uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Više detalja o ovoj odluci i pravima povratnika u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja dao je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić.

– Ova Odluka obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu i bolničku zdravstvenu zaštitu koja će se ostvarivati sa odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom. Osobe koje mogu ostvarivati ova prava moraju ispuniti dva uslova: moraju pribaviti dokaz da su imali svojstvo raseljenog lica na području Federacije, te da su se vratili u mjesto prijeratnog prebivališta i moraju imati ovjerenu CIPS-ovu ličnu kartu iz Republike Srpske ,odnosno mjesta povratka u koje su se vratili – kazao je ministar.

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje povratnici ostvaruju podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu, uz dostavljanje propisane dokumentacije.

– Zahtjev se mora popuniti na šalteru Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a. Uz taj zahtjev podnosioci moraju dostaviti ovjerenu izjavu o mjestu prebivališta kojem pripadaju, da imaju svojstvo povratnika, da nemaju zdravstvenu zaštitu po bilo kojem osnovu u mjestima povratka i moraju imati ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte iz mjesta prebivališta u Republici Srpskoj – pojasnio je ministar Dučić.

Resorno ministarstvo, u roku od sedam dana od dana dostavljanja dokumentacije od strane Zavoda, izdaje Rješenje kojim se utvrđuje, odnosno u slučaju neispunjavanja propisanih kriterija, odbija ovo pravo.

– Rješenja koja izda ovo Ministarstvo bit će na snazi do 31.12.2016. godine. Nakon toga ćemo vidjeti da li smo uspjeli sa ovim zakonom, a ako ne, onda ćemo vršti određene promjene zakona – kazao je resorni ministar.

Obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji ostvaruju povratnici isti je kao i kod ostalih osiguranika s područja BPK-a Goražde.

Pravo na liječenje povratnici, kao i ostali osiguranici, ostvaruju u domovima zdravlja u Goraždu, Prači i Ustikolini, te Kantonalnoj bolnici u Goraždu. Tako će i povratnici kojima se potrebne zdravstvene usluge ne mogu pružiti u Kantonalnoj bolnici u Goraždu, uz poštivanje odgovarajuće procedure, biti upućivani u Klinički centar ili Opću bolnicu „dr Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

Osim Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odluku o pravima povratnika u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja  također su donijeli Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.