Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Razgovarano o problemima u lokalnoj zajednici

Nakon što su u organizaciji Udruženja „Seka“ Goražde održani sastanci u općinama Goražde i Foča u Federaciji BiH, danas je i u Općini Pale u Federaciji BiH upriličen zajednički sastanak sa predstavnicama Udruženja žena za ruralni razvoj Općine Pale u FBiH pod nazivom „Razgovor sa predstavnicima vlasti“.

Na sastanku su, između ostalih, prisustvovali i predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde Damir Dučić, kao i načelnik Općine Pale u Federaciji BiH Asim Zec.

Naime, današnji sastanak je organizovan kao završnica postignutih rezultata kroz četiri radionice sa ženama iz Općine Pale u FBiH na kojima su predstavnice udruženja imale mogućnost upoznati se sa demokratskim procesima i civilnim tehnikama borbe za ženska prava, kao i zajednički se upoznati sa ključnim problemima u njihovoj lokalnoj zajednici, te uvidjeti mogućnosti njihovog rješenja.

„Ja bih se zahvalila ministru Damiru Dučiću, kao i načelnicima sve tri općine na saradnji, a posebno predsjedavajućoj Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidi Obući  koja je od samog početka implementacije ovog projekta podržala ovakav vid saradnje institucija vlasti sa nevladinim organizacijama. Zaista sam zadovoljna njenom pristupu u razgovoru sa ženama, ali i podršci nama kao ženskoj nevladinoj organizaciji  u organizovanju i realizaciji ovog projekta. Mislim da će UŽ „Seka“ Goražde nakon evaluacije ovog pilot projekta nastaviti sa ovakvim vidom saradnje sa vlastima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ – ističe predsjednica UŽ „Seka „ Goražde Esma Drkenda.

Čestitke Udruženju žena „Seka“ Goražde za implementaciju ovog projekta uputila je i predsjedavajuća Skupštine BPK-a Goražde Aida Obuća.

„Ovo je udruženje koje zaslužuje našu podršku i pažnju jer se bore za bolji položaj žena. Znaju prepoznati ključne probleme u lokalnim zajednicama, kao i kako djelovati kako bi se ti problemi adekvatno riješili“ – kazala je ona.

Ono što su predstavnice Udruženja žena za ruralni razvoj Općine Pale u FBiH spoznale kao probleme u njihovoj lokalnoj zajednici jesu: problem nezaposlenosti, naročito ženske populacije; potreba za rješenjem problema kanalizacionih mreža; poboljšanje rada mjesnih zajednica kroz bolje upoznavanje sa Statutom MZ; potreba za otvorenjem apoteke,  te pružanje podrške sportskim aktivnostima u Općini Pale FBiH.

Istaknuto je da će predstavnici Vlade Bosanko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa svojim mogućnostima, pokušati riješiti neke od navedenih problema.

U znak saradnje između ova dva udruženja, predsjednica UŽ „Seka“ Goražde Esma Drkenda uručila je zahvalnicu predsjednici Udruženja žena za ruralni razvoj Općine Pale u F BiH Aidi Crnčalo.

Saradnja sa općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uspostavljena je zahvaljujući projektu UŽ „Seka“ Goražde „Podižemo glas“- Osnaživanje žena u ruralnim sredinama, finansiranog od strane organizacije Filia Hamburg, koja je inače posvećena jačanju ženskih prava, posebice pitanju žena u procesima odlučivanja i prevenciji nasilja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.