Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO RASELJENA LICA I IZBJEGLICE U VEZI S NOVIM ZAKONOM O KONTROLI DUHANA U FBIH
Data podrška usvajanju mjera o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda

U Sarajevu je 5. i 6. oktobra 2016. godine održana radionica na kojoj je razmatran novi Zakon o kontroli duhana u FBiH, kao i mehanizmi kontrole u ovoj oblasti.

Uz predstavnike kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo sa teritorije FBiH,  radionici je prisustvovao i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić.

Tema radionice bio je novi Zakon o kontroli duhana i duhanskih proizvoda u FBiH sa osvrtom na Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i novu EU Direktivu u ovoj oblasti.

Razmatrani su prijedlozi i mjere koji mogu doprinjeti razvoju i implementaciji sveobuhvatne legislative o kontroli duhana na području Federacije, čiji je cilj preveniranje različitih bolesti i spašavanje života građana.

Kao rezultat rada, na radinici je donesen i Manifesto podrške, kao apel za hitno usvajanje mjera o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda.

Radionica je održana u organizaciji Udruženja PROI u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.

Manifesto podrske novom Zakonu o kontroli duhana FBiH

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.