Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Razgovarano o mjerama za unaprjeđenje kontrole ispravnosti hrane

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas je održao sastanak s direktorom Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde Midhatom Hadžiomerovićem i direktoricom JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde Medinom Bičo na kojem je razgovarano o mjerama za unaprjeđenje sigurnosti hrane na području BPK.

Organizacija ovog sastanaka dogovorena je prilikom posjete resornog ministra kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo nakon dobivanja odobrenja za mikrobiološku analizu hrane i vode za piće, kada je najavljeno da će se aktivnosti na kontroli hrane na području BPK intenzivirati s ciljem preventivnog djelovanja i sprečavanja neželjenih posljedica na zdravlje stanovništva.

Istaknuto je da su kontrole ispravnosti hrane vršene i do sada, ali da su stvaranjem tehničkih i drugih pretpostavki za mikrobiološku analizu hrane i vode u kantonalnom Zavodu, stvoreni uslovi za pojačanu kontrolu u ovoj oblasti.

Na sastanku je dogovoreno da će resorno ministarstvo u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo napraviti plan uzorkovanja hrane u vrtićima, ugostiteljskim objektima, kao i kod svih drugih subjekata na području kantona koji se bave proizvodnjom i stavljanjem hrane u promet, kako bi se u narednom periodu povećala sigurnost hrane.

Uz potvrdu dosadašnje dobre saradnje između Zavoda i Uprave za inspekcijske poslove, ovom prilikom je najavljeno da će se ova saradnja nastaviti te da će mjere nadzora nad ispravnošću hrane u predstojećem periodu biti pojačane, posebno imajući u vidu da dolazi toplije vrijeme, kada je intenziviran promet i konzumacija hrane u javnim ugostiteljskim objektima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.