Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
SASTANAK MINISTRICE ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE S PREDSTAVICAMA UNICEF-A BIH
Potpisan Protokol o saradnji u oblasti unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije na području BPK Goražde

Nastavljajući ranije započete aktivnosti na unaprjeđenju stanja socijalne zaštite i inkluzije djece, u Goraždu je danas održan novi sastanak između predstavnika Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i UNICEF-a BiH na kojem je potpisan Protokol o saradnji i postupanju u oblasti unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije na području BPK Goražde.

Protokol su potpisale resorna ministrica Sabira Bešlija i predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan, a njime su utvrđene osnove saradnje između Ministarstva, UNICEF-a, općina Goražde, te Foča i Pale u FBiH na postizanju ciljeva Programa unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije djece i njihovih porodica.

Model socijalne zaštite i inkluzije, definiran ovim protokolom, podrazumijeva integrirani pristup socijalnoj zaštiti i inkluziji djece kroz saradnju različitih resora – obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova itd., s ciljem da se omogući da se djeci bez roditeljskog staranja, djeci pod rizikom od razdvajanja od porodica, kao i djeci sa poteškoćama u razvoju osiguraju jednaka prava kao i svoj drugoj djeci.

Protokolom je, između ostalog, planirano da Kanton u saradnji s općinama formira Komisiju i Operativni tim za socijalnu zaštitu i inkluziju kao stalna tijela na nivou kantona sa zadatakom da kreiraju i provode godišnje planove rada u skladu sa programom UNICEF-a kojima će biti obuhvaćene aktivnosti na unaprjeđenju stanja u pomenutim oblastima.

Potpisivanju Protokola koji će naknado potpisati i načelnici općina u sastavu BPK Goražde, prisustvovali su i voditeljica Programa socijalne zaštite pri UNICEF-u BiH Selma Kazić, te stručni savjetnik za oblast socijalne zaštite u resornom ministrstvu Muhamed Hadžić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.