Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Razgovarano o mogućoj saradnji
MINISTRICA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE POSJETILA HEMODIJALIZNI CENTAR U KONJICU

Bosansko-podrinjski kanton Goražde od osnivanja do danas u oblasti zdravstvene zaštite ima konstantno izražen problem dijaliznih bolesnika, na način da svakodnevno putuju na relaciji Goražde-Sarajevo- Goražde. Za ovu grupu pacijenata, kojih trenutno na prostoru Kantona ima 17 (s mogućnošću povećanja broja oboljelih), liječenje i svakodnevni život je izuzetno otežan, naročito u zimskim uslovima obzirom da put do Sarajeva podrazumijeva prelazak planinskih prevoja, što svakodnevna putovanja čini još dužim i težim.

Obzirom na sve izraženije potrebe građana-pacijenata Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za hemodijaliznim tretmanima, a u cilju poboljšanja položaja pacijenata s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji primaju tretman hemodijalize, u toku jučerašnjeg dana ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK Goražde Sabira Bešlija posjetila je  Hemodijalizni centar Konjic, a razlog radne posjete bio je pregled neophodne opreme, upoznavanje sa standardima za opremanje prostora, edukacijom osoblja, a sve u cilju izrade plana/projekta Hemodijaliznog centra u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i mogućnosti za iznalaženje neophodnih sredstava za njegovu uspostavu pri Kantonalnoj bolnici Goražde.

 

– Na sastanku sa voditeljicom Odjela za hemodijalizu u Konjicu dr. Indirom Miljević razgovarano je, između ostalog, o mogućoj saradnji, implementaciji pomenutog projekta u budućnosti kao i iznalaženju najboljeg mogućeg rješenja za naše dijalizne pacijente čije bi tegobe makar malo bile olakšane kroz samu činjenicu da više ne bi morali da svakodnevno putuju na relaciji Goražde-Sarajevo na za život prijeko potrebni tretman hemodijalize- izjavila je ministrica Bešlija.

Ministrica je naglasila da je jučerašnji sastanak jedan pozitivan iskorak kao i da se nada da će ovo biti početak pozitivne priče u daljim aktivnostima na uspostavljanju Hemodijaliznog centra u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.