Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
SASTANAK RESORNE MINISTRICE I PREDSTAVNIKA MOTOKLUBA „GORAŽDE“
Najavljena nova akcija pomoći Udruženja „Eurobiker“ Goraždu

Predstavnici Motokluba „Goražde“ – predsjednik Elvir Hubjer i potpredsjednik Elvir Geca posjetili su juče Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice kako bi upoznali resornu ministricu Sabiru Bešlija o planiranoj humanitarnoj akciji u okviru koje bi bila donirana medicinska oprema zdravstvenim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članovi goraždanskog Motokluba pojasnili su da bi ova humanitarna akcija bila realizovana posredstvom Udruženja „Eurobiker“ i uz veliku pomoć njemačkog bajkerskog Udruženja „Biker Brummi Hilfe“, na čijem čelu je dr Herman Munzel, koji je i u ranijem periodu organizovao brojne humanitarne akcije na prostoru BiH, ali i u regionu.

Cilj ovog razgovora i onih koji će biti obavljeni s predstavnicima ostalih nadležnih institucija na području kantona, jesu pripreme za organizaciju tzv. izviđačke posjete predstavnika Udruženja „Eurobiker“ Goraždu i sastanka s predstavnicima zdravstvenih ustanova na kojem bi bilo definisano koja je medicinska oprema ovim ustanovama najneophodnija.

Hubjer i Geca upoznali su resornu ministricu da je Udruženje „Eurobiker“ i ranije organizovalo humanitarne akcije na teritoriji BPK-a u okviru kojih je osigurana vrijedna pomoć za JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde i OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“. Oni su ujedno iskazali zadovoljstvo zbog ukazane mogućnosti da u saradnji s predstavnicima „Eurobikera“organizuju ovu akciju pomoći Goraždu.

Ministrica Sabira Bešlija izrazila je iskreno zadovoljstvo zbog iskazanog interesa za pružanje pomoći zdravstvenim ustanovama na području BPK-a Goražde, te ujedno izrazila spremnost da podrži organizaciju sastanka između predstavnika „Eurobikera“ i zdravstvenih ustanova koji bi se trebao održati u Goraždu 25. novembra 2017. godine.

Udruženje „Eurobiker“ utemeljeno je 2003. godine u Njemačkoj prevashodno s ciljem  povezivanja naroda i kultura kroz vožnju motorima, ali se već duži niz godina uspješno bavi organizovanjem humanitarnih akcija, posebno u oblasti obrazovanja i zdravstva.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.