Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U MINISTARSTVU ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BPK GORAŽDE
Potpisan Sporazum sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu na području našeg kantona

Nakon što je Vlada dala saglasnost, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabira Bešlija potpisala je danas sa predstavnikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu  BPK Goražde Emirom Baščelijom Sporazum o izmjenama usaglašenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto, sporazum je potpisan na obostrano zadovoljstvo strana potpisnica.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, stavlja se van snage prethodno potpisani Sporazum od 06.02.2017.godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.