Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTRICA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuća A Lista lijekova FBiH

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija danas je govorila o Esencijalnoj listi lijekova za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čija primjena je počela od 01.01.2018. godine.

Istaknuto je da je Vlada, kao i ranijih godina, na prijedlog resornog ministarstva izvršila usklađivanje važeće Kantonalne liste lijekova, vodeći računa o finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja.

– Pozitivna lista lijekova BPK je urađena na način da je preuzeta kompletna obavezujuća A lista lijekova iz Federacije, dok je B lista formirana u skladu sa raspoloživim sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja – pojasnila je ministrica.

Ona je istakla da su ove godine, po prvi put, utvrđene odgovarajuće smjernice kod propisivanja lijekova koje su ugrađene u obje liste, kao i to da je u pripremi uputstvo za primjenu Pozitivne liste lijekova.

Cilj svih ovih aktivnosti, kako je naglašeno, je stvaranje uslova za adekvatnu zdravstvenu zaštitu svih osiguranika, uz racionalizaciju troškova i omogućavanje ušteda kojima bi se stvorio prostor za poboljšanja u ovoj oblasti.

Ovom prilikom rečeno je da će nivo ušteda u prvom redu zavisiti od načina na koji će Listu primjenjivati ljekari koji su ovlašteni za propisivanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja, s tim što se uštede, kako je naglašeno, ne smiju ostvarivati na štetu samih osiguranika.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.