Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTRICA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Učešće na dvodnevnom okruglom stolu u Sarajevu

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Sabira Bešlija zajedno sa kantonalnim koordinatorom učestvuje na okruglom stolu o temi: “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji”- faza 3.

Organizator okruglog stola koji se od 18. do 20. juna održava u hotelu Hills u Sarajevu je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Vlade Švicarske.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.