Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
KONFERENCIJA O TEMI UNAPRJEĐENJA PRISTUPA MULTISEKTORSKIM USLUGAMA ZA ŽRTVE RODNOZASNOVANOG NASILJA
Konferenciji prisustvovala i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

U okviru projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u BiH“, u Sarajevu je tokom prethodna dva dana održana konferencija pod nazivom „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“.

Konferenciji je prisustvovala i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK Goražde Sabira Bešlija te predstavnici koordinacionog tijela BPK-a za implementaciju aktivnosti u ovoj oblasti, a ovom prilikom prezentirani su do sada postignuti rezultati u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, cilj konferencije bio je osnaživanje saradnje između institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, s akcentom na aktivnosti uspostave koordinacionih tijela i izrade programa mjera prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.