Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Riječi zahvalnosti uputila resorna ministrica

Već drugi put u ovoj godini, predstavnici humanitarne organizacija „Bezdan- Sprofondo“ iz Sarajeva posjetili su Bosansko-podrinjski kanton Goražde te u petak 9.11.2018. uručili pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama i odjeći za JU Dom za stara i iznemogla lica.

Jedan dio pomoći predat je i u SOS Kinderdorf vrtić u Goraždu, a 105 paketa sa prehrambenim i higijenskim artiklima uručeno je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Tim povodom, ministrica Sabira Bešlija iskazala je zahvalnost organizaciji „Bezdan- Sprofondo“ koja dva puta godišnje pomaže najranjivije kategorije stanovništva na području BPK Goražde,  te istakla da će paketi koje je preuzelo Ministarstvo biti podijeljeni ljudima koji žive u kolektivnim centrima na području Kantona, što je bila i dosadašnja praksa.

Međunarodna NVO Sprofondo Italija započela je svoju misiju u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Reorganizovana je 2001. godine u lokalnu humanitarnu organizaciju „Bezdan-Sprofondo“, koja je pravna nasljednica ove međunarodne organizacije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.