Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U NEDJELJU SE OBILJEŽAVA 7. APRIL – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
Održan prijem za predstavnike menadžmenta zdravstvenih ustanova, ljekare i druge zdravstvene radnike

Danas je, povodom predstojećeg obilježavanja 7. aprila – Svjetskog dana zdravlja, u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice održan prijem za direktore zdravstvenih ustanova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ljekare i druge zdravstvene radnike.

Kako je tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zdravlja „Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i ljudski resursi u zdravstvenom sistemu“, na prijemu je bilo govora o ovim te aktuelnim pitanjima sa kojima se susreću uposleni u zdravstvu.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je, u smislu pokrivenosti stanovništva osnovnom zdravstvenom zaštitom, istaknut kao jedan pozitivan primjer, s obzirom na to da se već duži niz godina u ovom kantonu osigurava besplatna zdravstvena zaštita za sve građane.

Međutim, istaknuto je da status zdravstvenih radnika, i pored određenih pozitivnih pomaka koji su se desili u prošloj godini, još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.

– Još uvijek je izraženo nezadovoljstvo, tj. izražena je neujednačenost kada je u pitanju status zdravstvenih radnika na području BiH, s tim da su zdravstveni radnici na području BPK-a među kantonima s najnižim plaćama. Smatram da to nije ispravno i da se treba raditi u tom dijelu. Zaključili smo na današnjem sastanku da nam je neophodno da uradimo Strategiju za poboljšanje statusa radnika u zdravstvu, da se moramo dobro organizirati i to isplanirati, jer, po onome što sam saznala, devet ljekara je već otišlo od prošle godine do današnjeg dana s područja BPK Goražde – kazala je ministrica Bešlija.

O problemima u zdravstvu govorila je i direktorica JU Zavod za javno zdravstvo Medina Bičo.

– Ako se nastavi trend ovakvog odlaska zdravstvenih radnika, prije svega ljekara specijalista, pitanje je da li će se moći obezbijediti pružanje zdravstvenih usluga i upravo danas smo razgovarali o tome –  direktori zdravstvenih ustanova, predstavnici sindikata i Ljekarska komora, šta ustvari uraditi na poboljšanju statusa zdravstvenih radnika. Donijeli smo i neke zaključke i uputili ih našem resornom ministarstvu, jer imamo gorući problem kad je u pitanju zdravstveni kadar – kazala je ona.

Da je odlazak ljekara, zajedno s nezadovoljavajućim statusom zdravstvenih radnika, najveći problem u segmentu zdravstva u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, složila se i predsjednica Ljekarske komore BPK Goražde Vesna Nemec-Klisura.

– Cilj nam je da na ovim prostorima rade iskustveni doktori i da, naravno, sama usluga bude kvalitetnija, bolja i brža. Nažalost, ovo što se dešava na području našeg kantona nije ništa novo, možda je sada još masovnije. Obzirom da je do nekih desetak godina iza rata ovaj prostor bio na osoblju koje je radilo i u ratu, mi smo kao Goraždani, domoljubi, Bosanci i Hercegovci koji vole svoju grudu, ostajali na ovim prostorima. Međutim, starenje ove populacije kojoj i sama pripadam i približavanje završetku radnog vijeka, a ima nas poprilično već, zahtijeva obuku novog radnog kadra – kazala je ona.

Istaknuto je i da to nisu i jedini problemi zdravstvenih radnika, te da bi više trebalo poraditi na drugim statusnim pitanjima zdravstvenog kadra, kao što su edukacija i subspecijalizacija.

– Sa današnjeg sastanka mi tražimo da se resorno ministarstvo, Vlada i svi drugi koji učestvuju i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti, ozbiljno zabrinu i da pristupimo izradi jedne kvalitetne i brze strategije kada se radi o statusnim pitanjima zdravstvenih radnika. Bojimo se da će u narednom periodu ovaj kanton ostati bez ovog kadra – kazala je doktorica Nemec-Klisura.

S ovom konstatacijom složila se i resorna ministrica koja je na kraju istakla da bi svi nivoi vlasti na području BPK-a trebali biti uključeni u rješavanje pomenutih problema, a sve u cilju poboljšanja sveukupne situacije u zdravstvu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.