Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Iz Vlade BPK Goražde i resornog ministarstva obećana podrška projektu uspostave hemodijaliznog centra
Razgovarano i o drugim projektima sa čijom realizacijom bi se poboljšao nivo pružanja zdravstvene zaštite na području BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu, politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović sastali su se danas sa menadžmentom JU „Kantonalna bolnica“ Goražde.

Na sastanku je razgovarano o već započetom projektu uspostave hemodijaliznog centra u JU „Kantonalna bolnica“ Goražde te drugim problemima s kojim se susreće ova kantonalna javna ustanova.

Kada je riječ o projektu uspostave hemodijaliznog centra,  Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će pružiti punu podršku kako bi se implementirao ovaj projekat.

U skladu sa finansijskim mogućnostima kontinuirano će se pružati podrška i drugim projektima, a sve u cilju unaprijeđenja sistema zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, istaknuto je danas.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.