Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Potpisan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva
Definisan postupak i rokovi za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je potpisan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovra o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika- doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Protokol su potpisali,  po ovlaštenju Vlade BPK Goražde, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović i  predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde dr. Fahrudin Balijagić, a ceremnoniji potpisivanja prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća  te v.d. direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Pršeš.

Ovim Protokolom definisani su postupci i rokovi za pregovore radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kako je naglašeno, pregovori će se voditi prema prijedlozima obje strane potpisnice.

Okvirni rok za vođenje pregovora u vezi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora je prema Zakonu o radu 45 dana.

Pregovarački timovi će učiniti razumne napore da pregovori budu uspješno okončani u planiranom roku te se suzdržati od radnji koje bi za cilj imale neopravdano odugovlačenje pregovaračkog postupka, jedan je od zaključaka.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.