Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Potpisan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva
Definisan postupak i rokovi za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je potpisan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovra o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika- doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Protokol su potpisali,  po ovlaštenju Vlade BPK Goražde, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović i  predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde dr. Fahrudin Balijagić, a ceremnoniji potpisivanja prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća  te v.d. direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Pršeš.

Ovim Protokolom definisani su postupci i rokovi za pregovore radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kako je naglašeno, pregovori će se voditi prema prijedlozima obje strane potpisnice.

Okvirni rok za vođenje pregovora u vezi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora je prema Zakonu o radu 45 dana.

Pregovarački timovi će učiniti razumne napore da pregovori budu uspješno okončani u planiranom roku te se suzdržati od radnji koje bi za cilj imale neopravdano odugovlačenje pregovaračkog postupka, jedan je od zaključaka.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.