Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uz podršku Vlade BPK Goražde i resornog ministarstva
JZU “Kantonalna bolnica” Goražde od danas u upotrebi ima jedno novo sanitetsko vozilo

Primopredaji sanitetskog vozila za čiju nabavku je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog resornog ministarstva, izdvojila sredstva u iznosu od 73.000KM, pored menadžmenta ove zdravstvene ustanove, prisustvovali su i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosansko-podrinjksog kantona Goražde te direktori zdravstvenih ustanova.

Opredijenje Vlade BPK Goražde i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice je poboljšanje zdravstvenih usluga na području našeg kantona, a s tim u vezi Vlada BPK Goražde svojom odlukom dala je saglasnost na Program kapitalnih investicija u zdravstvu, u okviru kojeg su podržani projekti JU „Kantonalna bolnica Goražde, ali i domova zdravlja u općinama Foča i Pale u FBiH te Grada Goražde.

Za poboljašanje usluga u zdravstvu Vlada BPK Goražde u 2019.godini izdvojila je finansijska sredstva u iznosu od 200.000KM. Pored nabavke novog sanitetskog vozila za potrebe pacijenata koji koriste usluge JZU „Kantonalna bolnica Goražde, u ovoj godini podržani su i projekti nabavke opreme. U Budžetu BPK Goražde za 2020.godinu planiran je isti iznos sredstava koja će jednim dijelom biti iskorištena i za aktivnosti uspostave Hemodijaliznog centra pri ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi.

„Znamo da to nije dovoljno i da je potrebno najmanje još jedno sanitetsko vozilo, ali u ovoj godini smo zadovoljni sa onim što smo realizovali. Dakle, težina finansijskih odluka koje je Vlada BPK donijela je preko 200.000 KM, što smatramo da je dobar korak kako bi se unaprijedila zdravstvena usluga na području BPK Goražde. Nastojat ćemo to i u 2020.godini, tako da se nadam da ćemo zajedničkim radom i uz više truda imati bolju zdravstvenu uslugu kada je u pitanju BPK Goražde. U 2020.godini planiran je isti iznos kao i u 2019.godini, s tim što ćemo uspostavu Hemodijaliznog centra kao najvećeg projekta jednim dijelom isfinansirati u 2019.godini, a iz sredstava budžeta u 2020.godini u planu je nabavka reverzibilne osmoze za čiju je nabavku potrebno izdvojiti 100.000 KM. Takođe, dio sredstava će biti iskorišten i za rekonstrukciju postojećeg objekta, a nabavka aparata će biti obezbijeđena kroz donacije. Dakle, bitno je početi a kada se počne jedan projekat, onda se jave dobri ljudi i društveno odgovorne kompanije koje žele pomoći“- istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniza Halilovića, opredijeljenje ove Vlade od samog njenog imenovanja je poboljašanje usluga u zdravstvu, a JZU „Kanotnalna bolnica Goražde“ kao jedan od prioriteta je navela nabavku novog sanitetskog vozila.

Riječi zahvalnosti Vladi, a posebno premijerki Aidi Obući i resornom ministarstvu, na uspješno okončanom projektu ovom prilikom uputila je i direktorica Nermina Kamenica.

„Ovo je veliki dan za ovu zdravstvenu ustanovu, jer nam je već star i istrošen vozni park. Nabavka novog sanitetskog vozila je od velikog značaja, a ovom prilikom želim da uputim riječi zahvalnosti premijerki i Vladi BPK Goražde i resornom ministarstvu što su u ovom veoma kratkom periodu prepoznali probleme JZU „Kantonalna bolnica Goražde“. Takođe, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u timu, mojim saradnicima kao mnogim našim privrednicima koji su nam isto izašli u susret u ovoj godini i mnoge aparate donirali“-riječi su direktorice Nermine Kamenice.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.