Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo poduzimaju niz aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju sistema zdravstvene zaštite na području BPK Goražde
Za nabavku medicinske opreme Vlada BPK Goražde do sada izdvojila oko 650.000 KM

Krizni štab ministarstva zdravstva  Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde izdao je nove preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite,  kako bi se spriječilo širenje koronavirusa na ovom području.

Ministar zdravstva BPK-a Eniz Halilović ocijenio je da se epidemiološka situacija u ovom stabilizirala te naglasio da ipak treba poduzeti dodatne preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od eventualnog širenja zaraze.

Broj od šest zaraženih koronavirusom u Goraždu već se danima ne mijenja, a za veće grupe njihovih kontakata nalazi su negativni.

Kako bi pandemija i dalje bila pod kontrolom, Krizni štab Ministarstva zdravstva preporučuje da stanovnici BPK Goražde ne napuštaju kanton i ne putuju u druge gradove.Također, druga preporuka se odnosi na stanovnike BPK koji žive i rade izvan Kantona, da bez prijeke potrebe ne dolaze na područje Bosansko-podrinjskog kantona, a preporuka je upućena i  Štabu civilne zaštite BPK da MUP pojača kontrolu osoba koje izlaze i ulaze u ovaj kanton.

„Preporuka je da se donese naredba kojom će se sve osobe koje dolaze iz drugih dijelova države, a koje namjeravaju ostati duže od 24 sata, staviti pod zdravstveni nadzor. Vidimo da se u cijeloj državi, pogotovo u Kantonu Sarajevo, ove preporuke upućuju radi očuvanja trenutnog stanja, jer bi nas svaki novi klaster vratio na početak“ – kazao  Eniz Halilović, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  BPK Goražde.

Naglasio je da se ove preporuke  ne odnose na osobe koje obavljaju poslove prijevoza i dostave hrane na ovo područje.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde nastoji osigurati podršku zdravstvenim ustanovama iz budžetskih, ali i iz namjenskih sredstava, a posebno kada je riječ o Kantonalnoj bolnici i Zavodu za javno zdravstvo. Za nabavku medicinske opreme, koja će doprinijeti boljim zdravstvenim uslugama, Vlada BPK Goražde  do sada je izdvojila oko 650.000KM, a očekuje se i veće ulaganje kroz preraspodjelu budžetskih sredstava.

Halilović ističe i da je i “BH Telecom” izdvojio sredstva za Kantonalnu bolnicu, a očekuje se da će se sistem zdravstva dodatno unaprijediti preraspodjelom budžetskih sredstava.

„”BH Telecom” izdvojio je dio sredstva za Kantonalnu bolnicu, a  preporuka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je  da sve vlade i skupštine urade rebalans budžeta, gdje bi se sva sredstva usmjerila prema zdravstvu i privredi. Tako je za očekivati da zdravstvene ustanove u ovoj godini, osim planiranih, dobiju i dodatna sredstva za nabavku medicinske opreme i poboljšanje kvaliteta usluga – ističe Halilović.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.