Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
CEB II

Bosna i Hercegovina i Razvoja Banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank- CEB) zaključili su Okvirni sporazum o finansiranju projekta”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” koji je ratificiran Odlukom Parlamentarne skupštine BiH (“Službeni glasnik BiH, broj: 13/14).

Tripartitni sporazumi o saradnji na ovom projektu su potpisani između  federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde te sve tri lokalne zajednice u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.