Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
CEB II

Bosna i Hercegovina i Razvoja Banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank- CEB) zaključili su Okvirni sporazum o finansiranju projekta”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” koji je ratificiran Odlukom Parlamentarne skupštine BiH (“Službeni glasnik BiH, broj: 13/14).

Tripartitni sporazumi o saradnji na ovom projektu su potpisani između  federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde te sve tri lokalne zajednice u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.