Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ustanove

 

Pregled javnih i privatnih ustanova/ordinacija na području BPK-a Goražde

 

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

 

 • JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“                                                                                                              Adresa: ul. Maršala Tita 13
  direktor:  Mediha Jašarević-Hodžić
  tel: 038/223-343, fax: 038/228-584

 

 • JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde
  Adresa: Fazlagića bb
  direktor: Anes Begović, tel/fax: 038/228-443

 

USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

 • Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde
  Adresa: 1.slavne višegradske brigade bb
  direktor: Salem Halilović, tel: 038224-094, fax: 038/228-348

 

 • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
  Adredsa: 1.slavne višegradske brigade bb
  direktor: dr Medina Bičo
  tel: 038/220-060, fax: 038/227-152

 

 • JZU Kantonalna bolnica Goražde
  Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
  direktor dr Nermina Kamenica, tel: 038/227-333, fax: 038/228-395

 

 • JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde
  Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
  direktor dr Edin Čengić, tel: 038/221-072 fax: 038/221-028

 

 • JU Dom zdravlja Ustikolina
  Adresa: Ustikolina
  direktor prim. dr Alija Begović, tel/fax: 038/518-140

 

 • JU Dom zdravlja Prača
  Adresa: Prača
  direktor dr Medo Žigović, tel/fax: 038/799-020
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.