Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Pregled privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

PZU „Eurofarm – Centar Poliklinika“- PJ Goražde

Adresa: ulica Ferida Dizdarevića br. 25A, 73000 Goraždu (sa sjedištem u ulici Butmirska cesta 10., Ilidža, Sarajevo).

Kontakt: 038 240-240; www.facebook.com/gorazdeeurofarm/

Radno vrijeme: 7:30 – 18:00

Djelatnost poliklinike: obavljanje specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iz oblasti interne medicine sa kardiologijom, medicine rada, pedijatrije,  i biohemijska laboratorija, te pružanje usluga iz oblasti CT i UZ dijagnostike.

Privatna stomatološka ordinacija  Mohamad Kamal Kalie

Adresa:  ulica Kulina Bana br. 17, 73000 Goražde

Kontakt: e-mail: info@kalie.ba; Fiksni:+387(38)228172; Mobilni: +387 (61) 36 07 55

Radno vrijeme:

Djelatnost ordinacije: pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije

Privatna stomatološka ordinacija  Maljukan dr. Predrag

Adresa:  ulica Ibrahima Čelika br. 16, 73000 Goražde

Kontakt: 038/ 221-044

Radno vrijeme:

Djelatnost ordinacije: pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije

Privatna stomatološka ordinacija „Dr. Kamenica“

Adresa: ulica Sinan-Paše Sijerčića br. 8, 73000 Goražde

Kontakt: mob. 061/360-626

http://dr-kamenica.com/

www.facebook.com/stomatologkamenica/

Radno vrijeme: 09:00 – 19:00

Djelatnost ordinacije: pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije

Privatna internistička ordinacija „ Ordinacija za srce dr Adrović“ , (Dopunski rad)

Adresa: ulica  43. drinske brigade br. 13, 73000 Goražde

Kontakt: Mob. 061/936-496; www.facebook.com/Ordinacija-Za-Srce-Doktor-Adrović-/

Radno vrijeme:  Stalno

Djelatnost ordinacije: pružanje specijalističko konsultativnih medicinskih usluga iz oblasti interne medicine i kardiologije i UZ dijagnostika.

Privatna Ginekološka ordinacija „Prim dr. Šehić Mesud“ , (Dopunski rad)

Adresa: ulica Selvera Sijerčića br. 27,  73000 Goražde

Kontakt:  Mob. 061/

Radno vrijeme:

Djelatnost ordinacije pružanje specijalističko konsultativnih medicinskih usluga iz oblasti ginekologije i akušerstva i ultrazvučna dijagnostika.

Privatna stomatološka ordinacija „Dr.sci.dr. Emsudina Deljo“,  (Dopunski rad)

Adresa:  ulica 1. Maj br. 7, 73000 Goražde

Kontakt:

Radno vrijeme:

Djelatnost ordinacije: pružanje specijalističko konsultativnih, dijagnostičkih i terapijskih usluga iz oblasti ortopedije vilice-ortodoncije, kao i pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije.

Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije „Go Medic“,prim.dr.Sabina Gušo, (Dopunski rad)

Adresa: ulica 43. Drinske brigade bb,  73000 Goražde

Kontakt: Mob. 061 297 974; www.facebook.com/gomedicgz/

Radno vrijeme: 17:30 – 20:00

Djelatnost ordinacije: pružanje specijalističko konsultativnih usluga iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.