Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Apoteke

 

JZU  Apoteka „9. maj“ Goražde

Adresa: ul. Kulina bana 16, Goražde u okviru koje kao organizacioni dio funkcionišu:

1) Ogranak  JZU  Apoteka „9. Maj“ Goražde, ul. 43. Drinske brigade,  tel: 038/226-974

2)  Depo Apoteke  (Vitkovići);

Direktor: mr.ph. Elma Hubjer

Tel: 038/221-051

e-mail:  apoteka9maj@gmail.com

 

PZU Apoteka „AL-HANA“ Goražde

Adresa. ul. Zdravstvenih radnika, Goražde u okviru koje kao organizacioni dio funkcionišu:

1)       Ogranak Apoteke „AL-HANA GORAŽDE 2“, sa sjedištem u ulici Maršala Tita br. 3. u Goraždu,

2)       Depo Apoteka “AL- HANA” Ustikolina, tel: 038/518-019

Direktor:  mr.ph.  Agan Dolović

Tel: 038/224-555

e-mail:  pzu-al-hana-gorazde@hotmail.com

 

Apoteka „TRG – PHARM“

Adresa: Trg branilaca bb, Goražde

Odgovorno lice/nosilac odobrenja: mr. ph. Zarka Bidžević

Tel: 038/222-005

e-mail: zarkarahicbidzevic@yahoo.com

 

Apoteka Diva Medica

Adresa: Zdravstvenih radnika, Goražde 73000

Radno vrijeme:  08.00–20.00

Telefon: 038 222-620

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.