Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

hadic-muhamed.jpgStručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata – 1 izvršilac
(Muhamed Hadžić, VSS – mr.sci)

 

 

 

begovic-emira.jpgStručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje – 1 izvršilac
(Emira Begović , VSS -dipl. ecc.)

 

 

 

Stručni savjetnik za normativne i upravno-pravne poslove – 1 izvršilac
(Fahrudin Forto, VSS- dipl. iur.)

 

 

 

hadzic-adnela.jpg

Viši referent za statistiku – 1 izvršilac
(Adnela Hadžić , SSS)

 

 

 

 

mirheta-selimovic.jpgViši referent za administrativno-tehničke poslove – 1 izvršilac 
(Mirheta Selimović, SSS)

 

 

 

 

Stručni savjetnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo – 1 izvršilac
(Alen Pašović, VSS – dipl. ing. med. radiologije)

 

 

 

Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
(Taja Nevorić, VSS- dipl.politolog)

Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove- 1 izvršilac
( Aida Šalo – Džihanić, VSS- bakalauerat prava)

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.