Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Udruženja

 

1.Udruženje civilnih žrtava rata BPK Goražde

Adresa:ul. Zdravstvenih radnika 13-A, Goražde

Kontakt osoba: Ferida Smajović

Broj telefona: 038/228-259

 

2. Udruženje za pomoć mentalno retardiranim osobama BPK Goražde

Adresa: Trg branilaca bb, Goražde

Kontakt osoba: Emira Hodžić

Broj telefona: 038/220-951 061/988-145

 

3. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde

Adresa: ul. 43 Drinske brigade Goražde

Kontakt osoba: Mirsada Ćulov

Broj telefona: 038/227-493

 

4. Udruženje žena „Sehara“

Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb, Goražde

Kontakt osoba: Fadila Radmilović

Broj telefona: 

 

5. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb, Goražde

Kontakt osoba: Ferida Velić

Broj telefona: 038/220-166

 

6. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije BPK Goražde

Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb, Goražde

Kontakt osoba: Fahrudin Balijagić

Broj telefona:

 

7. Udruženje slijepih BPK Goražde

Adresa: ul.Zdravstvenih radnika br.9/A, Goražde

Kontakt osoba: Rašid Borovac

Broj telefona: 038/221-445

8. Udruženje dijabetičara BPK Goražde „Za bolji i aktivniji život sa dijabetesom“

Adresa ul. M.Tita br.2, Goražde

Kontakt osoba: Mirsada Sirčić

Broj telefona: 061/206-648

 

9. Crveni križ Grada Goražda

Adresa: ul. Zaima Imamovića br.27, Goražde

Kontakt osoba: Emir Sarajlić

Broj telefona: 038/221-128

 

10. Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „BISER“

Adresa: ul. Selvera Sijerčića br.11, Goražde

Kontakt osoba: Rahima Kadrić

Broj telefona:

 

11. Udruženje žena „Seka“ Goražde

Adresa: ul. Ibrahima Čelika, Goražde

Kontakt osoba: Esma Drkenda

Broj telefona: 038/ 222-099

 

12. Udruženje žena „Goraždanke“

Adresa: ul. Alije Hodžića

Kontakt osoba: Mirsada Sijerčić

Broj telefona: 038/221-590; 061/388-136

 

13. Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Goražda

Adresa: ul. M.Tita 17, Goražde

Kontakt osoba: Suljo Bekan

Broj telefona: 038/223-929

 

14. Udruženje penzionera/ umirovljenika Općine Pale FBiH

Adresa: Prača bb, Prača F BiH

Kontak osoba:

Broj telefona:

 

15. Udruženje penzionera/umirovljenika Općine Foča FBiH

Adresa: Ustikolina bb,  Foča F BiH

Kontakt osoba:

Broj telefona:

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.