Ministarstvo

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE Federalno ministarstvo zdravstva – http://www.fmoh.gov.ba/ Federalno ministarstvo za socijalnu politiku-http://www.fmrsp.gov.ba/s/index.php Federalno ministarstvo raseljenih...

Prijavni obrazac za zdravstveno osiguranje Obrazac prijave na javni oglas za programe pomoci odrzivog povratka

ESENCIJALNA A LISTA LIJEKOVA 2021 ESENCIJALNA B LISTA LIJEKOVA 2021 LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE –...

  JZU  Apoteka „9. maj“ Goražde Adresa: ul. Kulina bana 16, Goražde u okviru koje kao organizacioni...

http://ms.bpkg.gov.ba/obavjestenja/2055/kontrolni-list-zdravstvo-akcioni-plan/attachment/pregled-po-ustanovama-zdravstvo-i-apoteke-bpk-gorazde

  1.Udruženje civilnih žrtava rata BPK Goražde Adresa:ul. Zdravstvenih radnika 13-A, Goražde Kontakt osoba: Ferida Smajović Broj...

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a tel: +387 38 228 439 fax:+...

Ministar Nadležnosti Organizacija Uposlenici Projekti Kontakt