Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ustanove

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“
Adresa: ul. Maršala Tita 13
direktor:  Elvir Prašo
tel: 038/223-343, fax: 038/228-584

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde
Adresa: Fazlagića bb
direktor: Safet Bajrović, tel/fax: 038/228-443

USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde
Adresa: 1.slavne višegradske brigade bb
direktor: Nedim Čolo, tel: 038224-094, fax: 038/228-348

JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
Adredsa: 1.slavne višegradske brigade bb
direktor: dr.Medina Bičo
tel: 038/220-060, fax: 038/227-152

JZU Kantonalna bolnica Goražde
Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
direktor dr.Fuad Rovčanin, tel: 038/227-333, fax: 038/228-395

JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde
Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
direktor dr. Edin Čengić, tel: 038/221-072 fax: 038/221-028

JU Dom zdravlja Ustikolina
Adresa: Ustikolina
direktor prim. dr. Alija Begović, tel/fax: 038/518-140

JU Dom zdravlja Prača
Adresa: Prača
direktor dr. Medo Žigović, tel/fax: 038/799-020

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavna višegradska brigada 2a,
73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.Slavna višegradska brigada 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.