Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje socijalne politike i upostavu službe socijalne zaštite,
 • regulisanja funkcionisanja i razvoja sistema socijalne zaštite,
 • ostvaivanje prava na socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost,
 • utvrđivanje prava na subvencioniranje troškova socijalne zaštite,
 • uspostavu i funkcionisanje sistema dječije zaštite,
 • ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova dječije zaštite i pravo na dodatak za djecu i pomoć za djecu novorođenčeta,
 • utvrđivanje uslova, mjerila i kriterija za ostvarivanje prava starih i iznemoglih lica u objektima socijalne zaštite za stare i iznemogle,
 • predlaganje i provođenje politike zdravstvene zaštite stanovništva na području Kantona,
 • uspostavljanje zdravstvene zaštite stanovništva u zdravstvenim ustanovama Kantona,
 • stvaranje uslova za rad sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva,
 • predlaganje osnivanja javnih ustanova u oblasti zdravstva,
 • osiguravanje primarne i preventivne zdrastvene zaštite i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,
 • organizovanje i snabdijevanje Kantona lijekovima,
 • preduzimanje mjera za povratak,
 • vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije, te koordinaciju i usklađivanje programa humanitarne pomoći za raseljena lica i izbjeglice,
 • obezbjeđenje saradnje sa humanitarnim i drugim nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite,
 • planiranje i obezbjeđivanje sredstava i usklađivanje primanja za proširene oblike socijalne zaštite civilnih žrtava rata i oružanih sukoba, poslije 30. maja 1990.godine i civilnih žrtava oslobodilačkih ratova, te zaštite žrtava neprijateljskog djelovanja,
 • pripremanja nacrta i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • nadzor nad radom javnih stanova iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • upravno rješavanje,
 • vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.