Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

hadic-muhamed.jpgStručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata – 1 izvršilac
(Muhamed Hadžić, VSS – mr.sci)

 

 

 

begovic-emira.jpgStručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje – 1 izvršilac
(Emira Begović , VSS -dipl. ecc.)

 

 

 

Viši stručni saradnik za normativno – pravne poslove – 1 izvršilac
(Fahrudin Forto, VSS- dipl. iur.)

 

 

hadzic-adnela.jpg

Viši referent za statistiku – 1 izvršilac
(Adnela Hadžić , SSS)

 

 

 

 

mirheta-selimovic.jpgViši referent za administrativno-tehničke poslove – 1 izvršilac 
(Mirheta Selimović, SSS)

 

 

 

Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo – 1 izvršilac
(Alen Pašović, VSS – dipl. ing. med. radiologije)

 

 

 • Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
  (nije popunjena pozicija )
 • Viši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
  (nije popunjena pozicija)
Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.