Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

hadic-muhamed.jpgStručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata – 1 izvršilac
(Muhamed Hadžić, VSS- dipl.scr. )

 

 

 

begovic-emira.jpgStručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje -1 izvršilac
(Emira Begović , VSS -dipl. ecc.)

 

 

 

fahrudin-forto.jpgStručni saradnik za normativno – pravne poslove – 1 izvršilac
(Fahrudin Forto ,VSS- dipl. iur.)

 

 

 

starhonic-safet.jpgViši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
(Safet Starhonić ,VŠS- ing.tehnolog )

 

 hadzic-adnela.jpgViši referent za statistiku – 1 izvršilac
(Adnela Hadžić , SSS)

 

 mirheta-selimovic.jpgViši referent za administrativno-tehničke poslove- 1 izvršilac
(Mirheta Selimović , SSS)

 

 

 

 

  • Stručni savjetnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo – 1 izvršilac
    (nije popunjena pozicija)
  • Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
    (nije popunjena pozicija )
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavna višegradska brigada 2a,
73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.Slavna višegradska brigada 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.