Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

hadic-muhamed.jpgStručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata – 1 izvršilac
(Muhamed Hadžić, VSS – mr.sci)

 

 

 

begovic-emira.jpgStručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje – 1 izvršilac
(Emira Begović , VSS -dipl. ecc.)

 

 

 

Viši stručni saradnik za normativno – pravne poslove – 1 izvršilac
(Fahrudin Forto, VSS- dipl. iur.)

 

 

hadzic-adnela.jpg

Viši referent za statistiku – 1 izvršilac
(Adnela Hadžić , SSS)

 

 

 

 

mirheta-selimovic.jpgViši referent za administrativno-tehničke poslove – 1 izvršilac 
(Mirheta Selimović, SSS)

 

 

 

Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo – 1 izvršilac
(Alen Pašović, VSS – dipl. ing. med. radiologije)

 

 

  • Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
    (nije popunjena pozicija )
  • Viši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
    (nije popunjena pozicija)
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.