Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Apoteke

JZU  Apoteka „9. Maj“ Goražde,

Adresa: ul. Kulina bana 16, Goražde u okviru koje kao organizacioni dio funkcionišu:

1) Ogranak  JZU  Apoteka „9. Maj“ Goražde, ul. 43. Drinske brigade,  tel: 038/226-974

2)  Depo Apoteke  (Vitkovići);

Direktor: mr.ph. Elma Hubjer

Tel: 038/221-051

e-mail:  apoteka9maj@gmail.com

 

PZU Apoteka „AL-HANA“ Goražde

Adresa. ul. Zdravstvenih radnika, Goražde u okviru koje kao organizacioni dio funkcionišu:

1)       Ogranak Apoteke „AL-HANA GORAŽDE 2“, sa sjedištem u ulici Maršala Tita br. 3. u Goraždu,

2)       Depo Apoteka “AL- HANA” Ustikolina, tel: 038/518-019

Direktor:  mr.ph.  Agan Dolović

Tel: 038/224-555

e-mail:  pzu-al-hana-gorazde@hotmail.com

 

Apoteka u privatnoj praksi:  Apoteka „TRG- PHARM“,

Adresa: ul. Trg branilaca bb, Goražde

Odgovorno lice/nosilac odobrenja: mr. ph. Zarka Bidžević

Tel: 038/222-005

e-mail: zarkarahicbidzevic@yahoo.com

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.