Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PREMIJER BPK-A GORAŽDE I MINISTAR ZA SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Posjeta JU Dom za stara i iznemogla lica

JU-Dom-za-stara-i-iznemogla-lica

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Alen Pašović danas su posjetili JU Dom za stara i iznemogla lica  Goražde.

Nakon započete realizacije sporazuma i stvaranja pretpostavki za poboljšanje uslova rada u ovoj javnoj ustanovi, sa menadžmentom je razgovarano i o drugim projektima koji imaju za cilj unaprjeđenje njenog rada i poslovanja.

Predstavnici Vlade upoznali su menadžment da su u toku i aktivnosti na legalizaciji objekta doma, čime će se otvoriti nove mogućnosti za apliciranje na različite projekte s ciljem dodatnog poboljšanja uslova za rad i boravak u ovoj ustanovi.

U sklopu današnje posjete premijer i resorni ministar obišli su i štićenike doma.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.