Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
UNICEF-OV PROJEKAT “PRAVDA ZA SVAKO DIJETE”
Okruglom stolu prisustvovala i resorna ministrica Sabira Bešlija

U sklopu UNICEF-ovog  projekta „Pravda za svako dijete“, danas je u Sarajevu organizovan radno-konsultativni okrugli stol kome su prisustvovali predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku.

U sklopu projekta, Centar za ljudska prava u Mostaru sačinio je analizu stanja ispunjenosti uvjeta za izricanje odgojnih preporuka u Federaciji BiH u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku.

Ovom okruglom stolu prisustvovala je i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabira Bešlija.

Ministrica Bešlija je naglasila važnost ovakvih projekata obzirom da se promoviše jačanje svih aspekata sistema zaštite djeteta, uključujući jednak pristup pravdi putem procedura koje su prilagođene djeci.

“Djeca u Bosni i Hercegovini se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima u ostvarivanju svojih prava. Sveobuhvatna prava garantovana djeci, u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, ostaju puka forma ukoliko zemlje nemaju adekvatne pravne okvire kojima se omogućuje da djeca budu svjesna svojih prava, da su im dostupni pravni lijekovi i da mogu tražiti zaštitu ili nadoknadu za čitav niz kršenja prava koja bi mogli iskusiti”- naglasila je ona.

Program „Pravda za svako dijete“ predstavlja partnerstvo između relevantnih ministarstava pravde, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova i obrazovanja na svim nivoima (državnom, entitetskim, kantonalnim), opština, univerziteta i nevladinih organizacija uz podršku UNICEF-a i vlada Švicarske i Švedske.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.