Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
20.03.2019.
Javni poziv proizvodjacima lijekova, nosiocima dozvole za stavljanje lijeka u promet (Esencijalna lista)
30.06.2018.
JU Centar za socijalni rad BPK Gorazde- JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos ( rok prijava do 08.07.2018.)
04.04.2018.
J A V N I  P O Z I V za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
04.04.2018.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
04.04.2018.
J A V N I P O Z I V za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
04.04.2018.
O D L U K A  o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
19.02.2018.
Javni poziv za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2018.
19.02.2018.
Prijavni-obrazac-za-zdravstveno-osiguranje
13.10.2017.
J A V N I P O Z I V za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za...
13.09.2017.
J A V N I P O Z I V za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.