Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
22.10.2021.
J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa podrške održivom povratku
22.10.2021.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa podrške održivom povratku
22.10.2021.
PROJEKTNI PRIJEDLOG Obrazac-prijave-pravna lica Obrazac-prijave-fizička-lica
15.10.2021.
JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje zahtjeva i projekata po Programu utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice...
15.07.2021.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde
10.12.2020.
Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica...
23.10.2020.
Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava planiranih za finansiranje/sufinansiranje zahtjeva i projekata od značaja za BPK Goražde, po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo,...
10.09.2020.
Obrazac prijave pravna lica
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.