Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
03.02.2016.
O D L U K A o određivanju slobodnih lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu na kojima se može osnovati apoteka
29.10.2015.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica
27.02.2015.
Javni poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje
30.09.2014.
Program Dječije nedjelje 2014.
15.05.2014.
Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga za stambeno zbrinjavanje Roma za 2014.
25.03.2014.
OBAVJEŠTENJE PROIZVOĐAČIMA LIJEKOVA I NJIHOVIM ZASTUPNICIMA
25.03.2014.
LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE – A LISTA
25.03.2014.
B LISTA LIJEKOVA – BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
25.03.2014.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi
25.03.2014.
Pravna lica – prijavni obrazac
Kontakt
MINISTRICA

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.