Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
07.06.2018.
Plan javnih nabavki 2018. Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
15.05.2018.
Odluka Ministarstva socijalne politike o nacinu rada i postupanja u administrativnim postupcima
15.05.2018.
Odluka Ministarstva za socijalnu politiku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje-eliminaciju-unaprjedjenje administrativnih postupaka
27.04.2018.
Evropska sedmica imunizacije:april 2018.godine
19.02.2018.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2018.
13.10.2017.
O D L U K A o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za 2017. godinu
28.09.2017.
Program obiljezavanja Djecije nedjelje u BPK Gorazde
28.09.2017.
Ugovor o nabavci prehrambenih paketa
28.09.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-prehrambeni paketi
13.09.2017.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.