Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
18.07.2018.
Informacija o stanju u oblasti socijalne i djecije zastite 2015-2016
10.07.2018.
Obavjestenje Ministarstva za stanovnistvo BPK-a Gorazde.
27.06.2018.
Pregled javnih i privatnih ustanova/ordinacija na području BPK-a Goražde
27.06.2018.
KONTROLNI LIST zdravstvo AKCIONI PLAN
07.06.2018.
Plan javnih nabavki 2018. Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
15.05.2018.
Odluka Ministarstva socijalne politike o nacinu rada i postupanja u administrativnim postupcima
15.05.2018.
Odluka Ministarstva za socijalnu politiku o usvajanju prijedloga-preporuka za pojednostavljenje-eliminaciju-unaprjedjenje administrativnih postupaka
27.04.2018.
Evropska sedmica imunizacije:april 2018.godine
19.02.2018.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2018.
13.10.2017.
O D L U K A o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za 2017. godinu
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.