Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
13.10.2017.
O D L U K A o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za 2017. godinu
28.09.2017.
Program obiljezavanja Djecije nedjelje u BPK Gorazde
28.09.2017.
Ugovor o nabavci prehrambenih paketa
28.09.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-prehrambeni paketi
13.09.2017.
O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva za podnosenje prijava za ostvarivanje pomoci iz Programa odrzivog povratka
03.02.2016.
O D L U K A o određivanju slobodnih lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu na kojima se može osnovati apoteka
29.10.2015.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica
27.02.2015.
Javni poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje
30.09.2014.
Program Dječije nedjelje 2014.
15.05.2014.
Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga za stambeno zbrinjavanje Roma za 2014.
Kontakt
MINISTRICA

DRŽAVNE I FEDERALNE INSTITUCIJE

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I AMBASADE

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.