Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice...
Datum: 08.10.2020.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz...
Datum: 11.09.2020.
Titulu primarijusa iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ponijela su dva doktora zaposlena u JZU „Kantonalna bolnica“ koji...
Datum: 11.08.2020.
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.