Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijerke, resornog ministra i pomoćnika gradonačelnika Goražda s direktorom Doma za stara i iznemogla lica
Iskazana podrška radu JU Dom za stara i iznemogla lica

U organizaciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, jučer je održan prvi radni sastanak resornog ministra Eniza Halilovića s direktorom JU „Dom za stara i iznemogla lica“  Goražde Safetom Bajrovićem.

Sastanku, na kojem je razgovarano o radu ove javne ustanove, prisustvovali su i premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća te pomoćnik gradonačelnika Goražda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Enver Adžem.

Cilj sastanka bilo je upoznavanje s trenutnom situacijom u domu, te razmatranje aktivnosti koje bi bilo neophodno poduzeti u narednom periodu kako bi se riješili problemi s kojima se susreće ova javna ustanova od velikog značaja za kanton.

Kako je istaknuto, i dalje će se intezivno raditi na poboljšanju ambijenta ove javne ustanove, a Vlada i resorno ministarstvo će u skladu sa zakonom o osnivanju ove javne ustanove nastojati podržati aktivnosti koje će biti usmjerene ka tom cilju.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.