Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Konferenciji multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici u Sarajevu
Prisustvovali i predstavnici Koordinacionog tijela BPK Goražde

Na dvodnevnoj Konferenciji multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici, koja je upriličena u organizaciji Gender centra FBiH u Sarajevu, prisustvovali su i predstavnici Koordinacionog tijela po Protokolu postupanja nadležnih institucija i organizacija u slučaju nasilja u porodici iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Učešće na Konferenciji koja je imala za cilj predstavljanje primjera dobre prakse uzeli su predstavnici svih kantona u FBiH, a ovom prilikom predstavljene su i aktivnosti koje poduzima Koordinaciono tijelo po Protokolu postupanja nadležnih institucija i organizacija u slučajevima nasilja u BPK Goražde.

Protokol o postupanju nadležnih institucija kada je u pitanju oblast prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u našem kantonu potpisan je 2012.godine. Koordinaciono tijelo pripremilo je dvogodišnji program mjera za prevneciju i zaštitu žrtava nasilja u porodici na području BPK Goražde za period 2019-2020.godina, koji je Vlada BPK Goražde usvojila u februaru mjesecu 2019.godine.

Prema riječima Muhameda Hadžića, stručnog savjetnika za djecu i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, osnovni zadatak Koordinacionog tijela u narednoj godini je obezbijeđenje dvije stambene jedinice za prihvat žrtava nasilja u porodici.

„ Zahvaljujući Vladi BPK Goražde koja je prepoznala i ima senzibilitet prema ovoj problematici, doneseni su određeni zaključci koji idu u pravcu zaduživanja određenih ministarstava da se osiguraju dvije stambene jedinice adekvatne za potrebe zbrinjavanja samih žrtava nasilja u porodici, s obzirom na činjenicu da trenutni zaštićeni stan za potrebe žrtva nasilja nije u lokacijskom smislu adekvatan za prihvat i zbrinjavanje samih žrtava nasilja. U posljednje dvije do tri godine, zahvaljujući zajedničkom radu i multidisciplinarnim pristupom svih ovih aktera koji su uključeni u rješavanje ove problematike, između ostalih i Udruženja „Seka“ koja je na neki način generalni inicijator svega toga, uradili smo dosta pozitivnih stvari, što naravno ne treba da nas zaustavi u daljim aktivnostima kada je u pitanju ova oblast“-riječi su Muhameda Hadžića, stručnog savjetnika za djecu i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Koordinaciono tijelo po protokolu nadležnih instiucija i organizacija u slučaju nasilja u porodici organizovalo je mnoštvo edukacija ali i drugih aktivnosti , a u narednom periodu će raditi i na drugim pitanjima u cilju prevencije i adekvatne zaštite žrtava nasilja u porodici.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.