Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
IZ MINISTARSTVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE BPK GORAŽDE
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom BPK Goražde

U organizaciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde, danas je u Velikoj sali Skupštine BPK Goražde održana javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici JU „Centra za socijalni rad“ BPK Goražde.

Prema riječima stručnog savjetnika za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Muhameda Hadžića, suština izmjena i dopuna Zakona ogleda se u stvaranju pretpostavki za lakšu primjenu određenih odredbi, kod kojih su postojale određene dileme i nejasnoće u primjeni.

„Najveće nejasnoće i dileme imala je JU „Centar za socijalni rad“ BPK Goražde prilikom provođenja upravnih postupaka. Ovim zakonskim rješenjem mi ćemo nastojati otkloniti dileme i nejasnoće, sve u cilju efikasnije primjene zakona. Nakon javne rasprave Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će sve primjedbe i sugestije koje su date na javnoj raspravi razmotriti, a sve one koje budu prihvatljive i ugraditi u sam prijedlog Zakona te uputiti u proceduru donošenja prema Vladi i Skupštini BPK Goražde“-riječi su Muhameda Hadžića, stručnog savjetnika za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.