Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zasjedala Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK
Predložene mjere za preventivno djelovanje protiv koronavirusa na području našeg kantona

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na  sjednici, održanoj 12. februara 2020. godine, razmatrala je poduzimanje mjera za preventivno djelovanje protiv koronavirusa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Mišljenje Komisije je da je potrebno u skladu s preporukama Federalne Vlade nastaviti radnje vezane za formiranje Kriznog štaba za preventivno djelovanje protiv koronavirusa na području BPK Goražde.

Komisija predlaže da se formira izolacioni blok u Kantonalnoj bolnici Goražde, radi izolacije pacijenata na kojima postoje znaci oboljenja ili kontakata sa oboljelim osobama.

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže da se u sastav Kriznog štaba imenuje član Komisije Aldijana Drakovac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.