Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde prihvatio zahtjev Vlade BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća

U skladu sa Uredbom o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad mirovnih vijeća na području BPK Goražde, u Mirovno vijeće ispred Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde imenovan je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović, dok je ispred Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde imenovan predstavnik sindikata Emir Baščelija.

Treći član Mirovnog vijeća bi trebao da bude sa liste za izbor članova Mirovnog vijeća za područje BPK Goražde, o kojem bi se trebale izjasniti obje strane.

Pregovarački tim Vlade BPK Goražde nije prihvatio prijedlog Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika zaposlenih u zdravstvu da se u Mirovno vijeće imenuje Emir Sijerčić, s obzirom da je član pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde i na taj način bi mogao biti u sukobu interesa.

Pregovarački tim Vlade dao je prijedlog da se u Mirovno vijeće sa liste imenuje Alma Šabanija, o čemu bi se trebao izjasniti Sindikat.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.