Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Naredbe sa jutrošnje sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite
Naređuje se svim zdravstvenim ustanovama da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 8. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 21.03.2020. godine, d o n o s i 

N A R E D B U

 

  1. Naređuje se javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač BPK Goražde da za potrebe KŠCZ, a u stanju prirodne nesreće, ustupe vozila na korištenje i vozače.
  2. Naređuje se JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ da postupi po Naredbi Federalnog štaba CZ kojom se naređuje svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području Federacije BiH da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.
  3. Naređuje se JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ da postavi još jedan šator ispred ustanove za prijem osoba koje nemaju simptome koronavirusa.
  4. Naređuje se stroga izolacija osobama koje su stavljene pod zdravstveni nadzor i provođenje mjera pojačane zaštite. Zaraženim osobama se naređuje izolacija od ostalih članova domaćinstva.
  5. Naredba stupa na snagu odmah.

KŠCZ u potpunosti odbacuje špekulacije javnosti da je stručna pomoć pojedinih ljekara nepoželjna, jer je KŠCZ jučer ujutro na zasjedanju zadužio  člana KŠCZ, dr Frašto Emira, da koordinira aktivnosti u vezi sa pozivanjem ljekara i medicinskog osoblja sa i van područja BPK Goražde da se stave na raspolaganje KŠCZ.
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.