Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 11.08.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća priredila prijem za nove primarijuse
Bosansko-podrinjski kanton Goražde i JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde bogatiji za dva primarijusa

Titulu primarijusa iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ponijela su dva doktora zaposlena u JZU „Kantonalna bolnica“ koji su svojim radom i profesionalnim napredovanjem napravili iskorak u svojim karijerama i čiji će dosadašnji, a  nadamo se i  budući doprinos, biti značajan za unaprjeđenje razvoja zdravstvenog sistema Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Riječ je o dr. Elviri Kazagić i dr. Abdulrahmanu Bakeru koji su prema ocjeni Komisije Ljekarske komore i Federalnog ministarstva zdravstva u skladu sa pravilnikom ispunili uslove i stekli zvanje primarijusa.

U  tu čast, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović upriličili su prijem za doktore koji su ponijeli ovu veoma značajnu titulu, a prijemu je prisustvovala i direktorica JZU „Kantonalna bolnica“Goražde Nermina Kamenica.

Uz čestitke primarijusima, premijerka Aida Obuća ovom prilikom kazala je da je ovo svijetao primjer svima koji žele da ostanu na području BPK Goražde i budu dio kolektiva JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, koji se zna boriti sa problemima te pojavom pandemije COVID-19.

„ Meni kao premijeru BPK Goražde, ovaj čin je profesionalna i privatna radost iz razloga što se naš kanton susreće sa nedostatkom kvalificiranih kadrova, a ovo danas je potvrda da imamo i pozitivnih slučajeva, a to je da su dva zaista kvalitetna i stručna doktora dobila zvanje primarijusa. Ovo je primjer koji treba da slijede i svi ostali  koji žele da ostanu na području BPK Goražde kao dio  kolektiva JZU Kantonalne bolnice Goražde te poziv svim onim stručnim kadrovima da se odluče i prijave na javni poziv Kantonalne bolnice i  budu dio zaista savršenog tima koji se zna boriti sa problemima, posebno u uslovima izazvanim pojavom pandemije virusa COVID-19. “- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Imajući u vidu da je pandemija koronavirusa nešto na što niko nije bio spreman, pa ni veći centri u odnosu na Bosansko-podrinjski kanton, premijerka BPK Goražde ukazala je na značaj zajedničkog rada svih onih koji su bili uključeni u borbi protiv širenja panedmije COVID-19., posebno u prvom valu kada je naš kanton bio jedan od najboljih primjera kako se boriti protiv pandemije. Smatra da je borba protiv pandemije izazov za sve, te da se samo uz zajednički rad protiv nje može boriti.

Naime, dodjela naziva primarijus se dodjeljuje na dan obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 7. aprila svake godine, ali  s obzirom na pojavu pandemije virusa korona, kao i na epidemiološku situaciju, ove godine je izostala svečana ceremonija dodjele primarijata te su primarijati dodijeljeni putem zdravstvenih ustanova u kojima su zaposleni ljekari.

Titulu primarijusa ponijela je dr. Elvira Kazagić, jedini anesteziolog u JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde.

„Za mene je ovo  lični uspjeh, samim tim što dolazim iz ustanove koja nema akademskih kapaciteta, tako je pisanje stručnih radova otežano zbog broja pacijenata, a za pisanje radova kao uzorak se uzima veliki broj pacijenata. Samim tim kolega i ja smo primjer da se i u ovakvim uslovima može to raditi, a ovaj prijem je iznenađenje od strane Vlade BPK Goražde i premijerke,  jer ovo je  prvi  put da se svečano obilježava dodjela primarijata, iako ih naša ustanova broji sedam.

I dr. Abdulrahman Baker izrazio je zadovoljstvo današnjim prijemom te  smatra da je ova titula jedan iskorak za dalje naučno i stručno usavršavanje.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.