Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
 • OBJAVLJENO: 08.10.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan Protokol o vođenju pregovora između pregovaračkih timova Vlade i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministar za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Eniz Halilović i predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Baščelija potpisali su danas Protokol o vođenju pregovora između pregovaračkih timova Vlade i Nezavisnog strukovnog sindikata, kojim će se definisati uvjeti i način pregovaranja koji bi u konačnici doveli do potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih u oblasti zdravstva na području BPK Goražde.

Saglasnost na tekst Protokola dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na jučerašnjoj 37.vanrednoj sjednici, a poziv Nezavisnom strukovnom sindikatu radnika uposlenih u zdravstvu da se vrati za pregovarački sto usljedio je nakon što je Vlada na prethodno održanoj 103.redovnoj sjednici primila k znanju Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o visini sredstava koja se mogu dodatno izdvojiti u Finansijskom planu Zavoda u vezi nastavka pregovora i eventualnog zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih u oblasti zdravstva na području BPK Goražde.

Iz svega priloženog vidljivo je da postoji dobra polazna osnova, kao i želja za konačan dogovor, a rok za završetak pregovora ne bi trebao da bude duži od petnaest (15) dana.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.