Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak predstavnika Vlade BPK Goražde, CRS-a, UNHCR-a i Općine Goražde
Razgovori o daljnjoj saradnji u okviru Projekta zatvaranja kolektivnog centra Splavište

Premijer BPK Goražde dr. Alija Begović i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Branka Šekarić danas su sa predstavnicima CRS-a, UNHCR-a i Općine Goražde razgovarali o nastavku saradnje i narednim koracima u implementaciji Projekta zatvaranja kolektivnog centra na Splavištu.

U okviru ovog projekta, kojeg implementira CRS u saradnji sa UNHCR-om te Kantonom i Općinom, na lokaciji Splavišta planirano je rušenje postojećih, neuslovnih objekata u kojima žive raseljena lica i izgradnja dva nova stambena objekta sa po 12 stambenih jedinica za stanare koji još žive u ovom kolektivnom centru.

Glavni cilj sastanka bio je da se postignu konkretni dogovori o određenim pitanjima radi nastavka saradnje i omogućavanja početka izvođenja radova na izgradnji ovih objekata za koje se očekuje da će biti izgrađeni do kraja naredne godine.

Razgovarano je i o Nacrtu ugovora o udruživanju sredstava za realizaciju ovog projekta kojeg će potpisati svi učesnici projekta.

Pored izgradnje novih stambenih jedinica, projekt predviđa i ekonomsko osnaživanje samih korisnika kako bi cjelokupni proces skrbi o ovoj kategoriji stanovništva bio upotpunjen.

Strategijom BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji su strateški ciljevi dovršenje procesa povratka izbjeglica i raseljenih osoba, ostvarivanje povrata imovine i stanarskih prava, dovršenje procesa rekonstrukcije za potrebe povratka te osiguranje uslova održivog povratka, utvrđeno je da svi nivoi vlasti u BiH imaju obavezu učešća u provedbi ove Strategije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.