Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 01.10.2012.
U Domu za stara i iznemogla lica u Goraždu
Svečanost za štićenike Doma

U Domu za stara i iznemogla lica u Goraždu upriličena je svečanost povodom 1.oktobra, Međunarodnog dana starih osoba.  Uposlenici Doma potrudili su se da svojim štićenicima ovaj dan učine ljepšim, a aktivisti Crvenog križa uručili su im skromne poklone. Čestitke ovom prilikom  ispred Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice uputio je stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata Muhamed Hadžić te predsjednica Upravnog odobora Doma za stara i iznemogla lica Biljana Begović.

Obilježavanjem Međunarodnog dana starih osoba, kojeg su još 1990.godine proglasili Ujedinjeni narodi, žele se potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.