Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 04.12.2012.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Zbog neispunjavanja kriterija poništeni javni pozivi za poboljšanje položaja povratnika i raseljenih lica

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijelo je danas odluku o poništenju javnih poziva za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja raseljenih lica koja se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povratnika iz Federacije BiH u susjedne opštine Republike Srpske, kao i za poboljšanje položaja povratnika na prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za čiju su realizaciju predviđena sredstva Programom utroška sredstava ovog ministarstva, na ekonomskom kodu“ Tekući transferi pojedincima“-  Izdaci za raseljena lica i za projekte održivog povratka u BPK za 2012.godinu.

Ministarstvo je Odluku o poništenju ovih javnih poziva donijelo na prijedlog Komisije za provođenje evaluacije, selekcije i odabira zahtjeva/projekata po javnim pozivima Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, koja je nakon što je pregledala sve zahtjeve konstatovala da niti jedan zahtjev, od 218 pristiglih aplikacija, ne ispunjava sve opšte i posebne kriterije navedene u Javnom pozivu, na osnovu kojih bi se Komisija mogla jasno i nedvojbeno odrediti te da, takođe, u Javnom pozivu nisu precizirani jasni kriteriji za vrednovanje prispjelih zahtjeva/projekata.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će prije raspisivanja novih javnih poziva za prikupljanje zahtjeva/projekata utvrditi jasne, konkretne i mjerljive kriterije za njihovo vrednovanje, sa precizno utvrđenim rokovima: objave, predaje zahtjeva, vrednovanja i formiranja rang liste potencijalnih korisnika pomoći. Time će se, kako ističu u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, izbjeći sve nedoumice, te obezbijediti precizna i transparentna realizacija projekata koji se finansiraju iz budžeta ovog Ministarstva.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.