Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 10.05.2017.
SASTANAK MINISTRICE ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE S PREDSTAVICAMA UNICEF-A BIH
Potpisan Protokol o saradnji u oblasti unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije na području BPK Goražde

Nastavljajući ranije započete aktivnosti na unaprjeđenju stanja socijalne zaštite i inkluzije djece, u Goraždu je danas održan novi sastanak između predstavnika Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i UNICEF-a BiH na kojem je potpisan Protokol o saradnji i postupanju u oblasti unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije na području BPK Goražde.

Protokol su potpisale resorna ministrica Sabira Bešlija i predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan, a njime su utvrđene osnove saradnje između Ministarstva, UNICEF-a, općina Goražde, te Foča i Pale u FBiH na postizanju ciljeva Programa unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije djece i njihovih porodica.

Model socijalne zaštite i inkluzije, definiran ovim protokolom, podrazumijeva integrirani pristup socijalnoj zaštiti i inkluziji djece kroz saradnju različitih resora – obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova itd., s ciljem da se omogući da se djeci bez roditeljskog staranja, djeci pod rizikom od razdvajanja od porodica, kao i djeci sa poteškoćama u razvoju osiguraju jednaka prava kao i svoj drugoj djeci.

Protokolom je, između ostalog, planirano da Kanton u saradnji s općinama formira Komisiju i Operativni tim za socijalnu zaštitu i inkluziju kao stalna tijela na nivou kantona sa zadatakom da kreiraju i provode godišnje planove rada u skladu sa programom UNICEF-a kojima će biti obuhvaćene aktivnosti na unaprjeđenju stanja u pomenutim oblastima.

Potpisivanju Protokola koji će naknado potpisati i načelnici općina u sastavu BPK Goražde, prisustvovali su i voditeljica Programa socijalne zaštite pri UNICEF-u BiH Selma Kazić, te stručni savjetnik za oblast socijalne zaštite u resornom ministrstvu Muhamed Hadžić.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.