Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 21.07.2017.
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA FEDERALNIM MINISTARSTVOM RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA FBIH
BPK Goražde bi uskoro trebao riješiti problem kolektivnih smještaja

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde nedavno je potpisalo sporazum o saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u FBiH u vezi provođenja državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, pružanjem javnih stambenih rješenja CEP II“.

Projekat realizuje Federalno ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Razvojnom bankom Vijeća Evrope, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, UNHCR-om i lokalnim zajednicma među kojima su i lokalne zajednice na prostoru BPK Goražde.

Prema riječima ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabire Bešlije, sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbjeđena, a rok za njegovu implementaciju je kraj 2018. godine.

Prema podacima Ministarstva, na prostoru općine Goražde u četiri stambena objekta smješteno je oko sto korisnika kolektivnog stanovanja, dok je u općini Foča FBiH četrnaest korisnika koji koriste kolektivno stanovanje u tzv. zgradi „Nina“. U općini Pale u FBiH evidentirano je deset korisnika koji su smješteni u tipskim kućama u Hrenovici.

„Općina Pale u FBiH će dobiti jedan stambeni objekat sa 10 stambenih jedinica, općina Foča u FBiH jedan stambeni objekat sa 14 stambenih jedinica, a općina Goražde će dobiti tri objekta sa ukupno 74 stambene jedinice. Općine su odredile lokacije, izdale urbanističke saglasnosti, tenderi su u toku i očekivati je da se krajem ove godine krene sa izgradnjom. Smatram da je izuzetno važan ovaj sporazum iz razloga što je bilo krajnje vrijeme da ljudi koji žive u kolektivnim alternativnim centrima konačno riješe svoje stambeno pitanje i žive život dostojan čovjeka. Takođe, naše obaveze su i stvaranje pretpostavki za njihov opstanak u tim stambenim jedinicama kroz subvencioniranje određenih troškova komunalnih usluga“- pojasnila je ovom prilikom ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija.

Stručni saradnik u resornom ministarstvu Safet Starhonić podsjetio je da su općine u BPK među onima u BiH u kojima kolektivni centri još nisu zatvoreni, a međunarodna zajednica je uvidjela taj problem i prepoznala da lokalne vlasti nisu u stanju same to regulisati. Ovo je naročito značajno zbog toga što je jedan od uslova za ulazak BiH u Evropsku uniju i rješavanje pitanja raseljenih osoba i izbjeglica, s akcentom na zatvaranje kolektivnih centara.

U tu svrhu prvo su bili pokrenuti pilot projekti da se vidi kako će se to pitanje rješavati tako da je Goražde imalo sreću da zajedno sa nekoliko drugih gradova u BiH uđe u projekat izgradnje stambenih jedinica za tzv. socijalno stanovanje koji je realizovan u saradnji s međunarodnom organizacijom CRS.

– U okviru tog pilot projekta u Vitkovićima smo renovirali 20 stanova koji su sad u funkciji socijalnog stanovanja isključivo za raseljene osobe – kazao je Starhonić.

Takođe, u okviru ranijeg projekta socijalnog stanovanja na lokalitetu Splavišta su izgrađene dvije nove zgrade za bivše stanare kolektivnih centara, a sredstva za izgradnju obezbjeđena su od njemačke vlade uz veliku pomoć glumice Angeline Jolie.

Važno je napomenuti i da je BPK Goražde u saradnji s CRS-om i ostalim partnerima na projektu prvi u Federaciji pripremio i usvojio Zakon o neprofitno-socijalnom stanovanju, čime je stvoren osnov za dalji razvoj neprofitno- socijalnog stanovanja na prostoru ovog kantona.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.